Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Wetenschap en Innovatie

Wetenschapsdomein

Wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde is gericht op het verwerven van kennis en inzicht in de veranderingen van de moleculaire en cellulaire samenstelling van lichaamsmaterialen als gevolg van ziekte en afwijking of  van behandeling daarvan, en dat de vaststelling van aard, ernst en gevolgen van die ziekte tot doel heeft. Daartoe wordt ook gerekend het onderzoek dat gericht is op innovatie en verbetering van de daarvoor benodigde analysemethoden of dat is georiënteerd op de kwaliteit en de organisatie van de klinisch chemische, diagnostische zorg.

Kennisagenda

Lees hier de Kennisagenda Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Publicaties

  • Wetenschappelijke activiteiten van de leden worden verzameld in de “Projecten, Publicaties en Onderzoek Database Klinische Chemie”, de PPO database.
  • De publicatie die in het jaar voorafgaand in het tijdschrift met de hoogste impactfactor verscheen, ontving tot en met 2016 de jaarlijkse Wetenschapsprijs. Met ingang van 2018 wordt nu de Wetenschaps- en Innnovatieprijs uitgereikt, waarmee wordt beoogd de daadwerkelijke impact binnen het vakgebied te honoreren.
  • De NVKC gaf tot en met 2017 eens per kwartaal het Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde uit; het archief blijft beschikbaar. Met ingang van 2018 is er het nieuwe online magazine Laboratoriumgeneeskunde. De Wetenschappelijke artikelen daarin zijn openbaar toegankelijk.
  • De belangrijkste internationale tijdschriften op het gebied van de klinische chemie zijn Clinical Chemistry, de Annals of Clinical Biochemistry, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) en Clinica Chemica Acta (CCA).

Congressen

Jaarlijks houdt de NVKC haar eigen Voorjaarscongres; dit gebeurt onder auspiciën van de Congerscommissie. Leden worden uitgenodigd hiervoor abstracts en posters in te dienen. Eens in de twee jaar is er het Euromedlab congres en het Worldlab congres vindt driejaarlijks plaats. Daarnaast zijn er tal van (internationale) congressen op deelterreinen.

De Stichting tot Bevordering van de Klinische Chemie, de E.C. Noyons Stichting, ondersteunt o.a. bijzondere leerstoelen aan Nederlands universiteiten, geeft stipendia aan pilot onderzoeken en financiert de tweejaarlijkse Jonge Onderzoekerprijs Klinische Chemie.

Meer publicaties