Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Integrale kwaliteit

Kwaliteit en kwaliteitsborging staan centraal binnen de klinisch chemische laboratoria. Het gehele proces van aanvraag tot en met het gerapporteerde resultaat aan de arts moet aan strenge eisen voldoen. Uiteraard dienen deze eisen voortdurend bijgesteld en getoetst te worden. Dit komt tot uitdrukking in: