Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Commissie Accreditatie/Nascholing

Dr. ir. I.M. Revet, voorzitter
Dr. D.J. van de Wijngaart, secretaris
Dr.ir. F.A. Helmich
Dr. J.C.M. Meenhuis