Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Concilium Opleidingen (v/h Opleidingscommissie)

Dr. H. Russcher, voorzitter
Dr.ir. B.E.P.B. Ballieux
Dr. K.L.M. Coene, OOR-ON
Dr. A.Y. Demir, OOR-Utrecht
Dr. N.F. Dirks, vanuit AIOS
Dr. D. Guichelaar-Perlee
Ir. H.A. Hendriks, OOR-Amsterdam
Dr. J.E. Kootstra-Ros
Prof.dr. G.C.M. Kusters, bestuurscontact, corr. member
Dr.ing. M.P.G. Leers, OOR-ZON
Dr. J.Y. Vis
Dr. F. Weerkamp