Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Ad hoc werkgroep Capaciteitsraming na 2019
Adviesgroep Iso accreditatie
Adviesgroep Richtlijnen
Adviesgroep Wetenschapsagenda Innovatie-onderzoek AGIO
Algemeen Bestuur NVKC
Bestuur AIOS Klinische Chemie
Bestuur Genootschap Nestoren
Buro NVKC
COVID-19 sharepoint
Cluster B&B
Cluster Kwaliteit
Cluster Opleiding 2020
Cluster Wetenschap & Innovatie
Commissie Accreditatie/Nascholing
Commissie Automatisering, Informatisering & Com.Technologie
Commissie Bedrijfsvoering
Commissie Begeleiding Kwaliteitsprojecten
Commissie Beroepsbelangen
Commissie Buitenland
Commissie Endocrinologie
Commissie Endocrinologie (archief) archief werkgroep endo en sectie endo’
Commissie Erfelijke Metabole Ziekten (EMZ)
Commissie Medisch Laboratoriumonderwijs
Commissie Moleculair Biologische Diagnostiek (CMBD)
Commissie Vakgroepsvisitaties
Concilium Clinicum Chemicum
Concilium Opleidingen (v/h Opleidingscommissie)
Congrescommissie CoCo
DB Cluster Opleidingen
Genootschap Nestoren
Historische Commissie
Integrale diagnostiek
NUMBER Werkgroep Nederlandse UniforMe BEslisgrenzen en Referentiein
OOR-ON
OOR-ZON
Opleiders
PAOKC Commissie
PAOKC visie 2025
Projectgroep Zorgevaluatie
Rechtspraak Commissie
Redactie Magazine Laboratoriumgeneeskunde
Regiocontacten Kring Gelre
Regiocontacten Regio Leiden
Regiocontacten Regio Noord
Regiocontacten Regio Noord-West
Regiocontacten Regio Rond Vliet en Oude Rijn
Regiocontacten Rijnmond en omstreken
Regiocontacten Oost Brabant
Regiocontacten West-Brabant/Zeeland
Regiocontacten Limburg
Regiocontacten Regio Oost
Regiocontacten Kring Utrecht Utrecht en Omstreken
Registratie Commissie
Registratiecommissie Extra
Stichting ter Bevordering van de Klin.Chem in Nederland (E.C. Noyons Stichting)
Tentamen Commissie
Toetsingscommissie Profileringstrajecten
VHL Commissie Bloedtransfusie
Vertrouwenspersoon AIOS KC
Visitatie Commissie
WG Herziening Leidraad Analytische Kwaliteitscontrole (SKMS)
Webredactie
Werkgroep AI/ML
Werkgroep AIOS Multidisciplinair symposium
Werkgroep AIOS Publieksvragen
Werkgroep AIOS Visie 2025
Werkgroep Autorisatie Richtlijnen
Werkgroep CDT
Werkgroep DTO
Werkgroep Digitalisering onderwijs en nascholing
Werkgroep Flankerend Beleid Labuitslagen
Werkgroep Geneesmiddel-test interacties
Werkgroep Klinische Besliskunde
Werkgroep Klinische Massaspectrometrie
Werkgroep Leidraad Reflecterend Testen
Werkgroep Managementcursus Labspecialisten in opleiding(FMLS
Werkgroep Metrologische Traceerbaarheid
Werkgroep Oncologische Biomarkers
Werkgroep Ontwikkeling Indicatoren Klinische Chemie WIKO
Werkgroep Opleiding Specialisatiefase
Werkgroep Optimaliseren Modulair Richtlijnonderhoud
Werkgroep Preanalyse
Werkgroep Prospectieve Risico Analyse PRI
Werkgroep Publieksvragen
Werkgroep Richtlijn Diagnostiek bij hematurie SKMS project
Werkgroep Richtlijn POCT 1e lijn
Werkgroep SMILE Signalering Medicatie Interferenties Laboratorium Expertsyst
Werkgroep Semen (NVKC/KLEM)
Werkgroep Vakgroepsvisitaties
Werkgroep leidinggevende analisten VJC
Werkgroep patiëntvriendelijk commentaar SKMS project
Werkgroep vernieuwing opleidingsdagen
werkgroep Clinical decision support (CDS) SKMS
werkgroep Diagnostische richtlijnmodules KC SKMS project
werkgroep LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnosti