Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Beroep en Bedrijf

Een laboratorium, waar vaak meer dan honderd mensen werken, waar meer dan een miljoen onderzoeken per jaar  gedaan worden -meer dan 500 verschillende soorten- en dat 24 uur per dag, gedurende zeven dagen per week ‘open’ is, vergt een uiterst precieze en efficiënte organisatie en goed opgeleide professionals. ICT speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

Binnen de NVKC zijn er 4 Commmissies die zich hier permanent mee bezig houden, verenigd in het cluster Bedrijf en Beroep: