Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Algemeen overzicht referentiewaarden

 Let op: deze waarden geven alleen een indicatie! Zie ook: Farmacotherapeutisch Kompas

Bestanddeel

Bijzonderheid

Referentiewaarde en eenheid

ACE

sterk methode-afhankelijk

indicatie: 7-20 U/l

Acetoacetaat

volbloed

< 0,1 mmol/l

ACTH

ochtend, nuchter, mannen

1-76 ng/l

idem, vrouwen

1-73 ng/l

na metopiron (metyrapone)

> 90 ng/l

AFP

 

0-20 µg/l

Alanine-aminotransferase (ALAT)

referentiemethode 37°C, mannen

< 50 U/l

idem, vrouwen

< 40 U/l

Albumine, serum

volwassenen

35-55 g/l

liggend (na 30 minuten)

29-49 g/l

zwangerschap, 2e, 3e trimester

verlaagd

> 70 jaar

ca. 20% verlaging

Albumine, urine

excretiesnelheid

< 20 µg/minuut
< 30 mg/24 uur
< 20 mg/l

mannen

< 2,5 mg/mmol creatinine

vrouwen

< 3,5 mg/mmol creatinine

Alcohol, bloed

 

< 2 mmol/l

Alcohol, urine

 

< 2 mmol/l

Aldolase

volwassenen

< 5,5 U/l (30°C)

pasgeborenen

< 22 U/l

tot 20 jaar

< 11 U/l

Aldosteron, plasma

08.00 - 10.00 uur; in rust (liggend)

30-150 pmol/l

3 uur na opstaan

190-820 pmol/l

na zoutrijk dieet, > 200 nmol/24 uur

< 240 pmol/l

Aldosteron, urine

normaal zout in dieet

< 55 nmol/24 uur

α1-antitrypsine, plasma

PiMM

0,9-2,0 g/l

α1-antitrypsine, feces

vers

< 0,4 mg/g

droog

< 1,6 mg/g

Alkalische fosfatase

volwassenen

< 125 U/l

< 12 jaar

< 350 U/l

zwangeren

< 200 U/l

Aminozuren

zie tabel bij testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

 

Ammonium, plasma

enzymatische GLDH methode:

 

volwassenen

10-45 µmol/l

< 14 jaar

24-48 µmol/l

neonaten

30-160 µmol/l

prematuren

< 200 µmol/l

Amylase

sterk methode-afhankelijk

 

Amylase iso-enzymen

afhankelijk van techniek

P-fractie: 50-60%
S-fractie: 40-50%

ANA

 

niet aantoonbaar

ANCA

 

niet aantoonbaar

Anion Gap [(Na+-(Cl-+ HCO3-)]

 

8-16 mmol/l

Antidiuretisch hormoon (ADH), bloed

 

2-7 ng/l

Antifactor Xa (LMW hep)

6 uur na toediening LMWH

0,1-0,2 U/ml

Antiglobulinetesten

direct of indirect

negatief

Antistoffen

 

zie bij betreffende test in het Diagnostisch Kompas

Antitrombine (ATIII)

activiteit

80-120% van poolplasma
178-280 mg/l

pasgeborenen

ca. 50% van referentiewaarde

antigeen

0,14-0,39 g/l

AP50/CH50

activiteit

70-130% van poolplasma

APC-resistentieratio

 

< 2,0

Apolipoproteïne A1

 

0,7-2,0 g/l

Apolipoproteïne B100

 

0,5-1,5 g/l

APTT

methode-afhankelijk

30-40 seconden

gezonde kinderen

langere waarden

Aspartaataminotransferase (ASAT)

IFCC-methode 37°C

< 45 U/l

kinderen < 1 maand

< 150 U/l

kinderen < 2 jaar

< 80 U/l

Bence-Jones-eiwit, urine

 

niet aantoonbaar

ß2-microglobuline, serum

volwassenen

0,6-2,2 mg/l

> 60 jaar

< 3,0 mg/l

kinderen

0,1-1,9 mg/l

ß2-microglobuline, urine

 

< 0,4 mg/l

ß2-microglobuline, liquor

 

< 2,2 mg/l

Bezinking

neonaat

0-2 mm/uur

< 10 jaar

3-13 mm/uur

vrouwen <= 50 jaar

< 20 mm/uur

vrouwen > 50 jaar

< 30 mm/uur

zwangeren, 3e trimester

< 30 mm/uur

mannen <= 50 jaar

< 15 mm/uur

mannen > 50 jaar

< 20 mm/uur

Bilirubine, bloed, totaal

> 1 maand

< 17 µmol/l

à terme geborenen, tot 24 uur

< 100 µmol/l

idem tot 48 uur

< 140 µmol/l

idem tot 3-5 dagen

< 200 µmol/l

prematuur geborenen, tot 24 uur

< 140 µmol/l

idem tot 48 uur

< 200 µmol/l

idem tot 3-5 dagen

< 275 µmol/l

Bilirubine, geconjugeerd

> 1 maand

< 5 µmol/l

Bloedgassen

pH

7,35-7,45

pCO2

4,7-6,4 kPa (35-48 mm Hg)

pO2

10,0-13,3 kPa (75-100 mm Hg)

actuele cHCO3-

22-29 mmol/l

standaard cHCO3-

21-27 mmol/l

Base Excess

-3 tot +3 mmol/l

sO2

0,95-0,98 mol/mol

Bloedingstijd

Duke-methode

1-4 minuten

Ivy-methode

1-4 minuten

Mielke-methode

2-9 minuten

CA 15.3

met 115D8- en DF3-antilichamen

< 30 kU/l

zwangerschap 3e trimester

< 100 kU/l

CA 19.9

 

< 37 kU/l;
zie testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

CA 125

 

< 35 kU/l

na hysterectomie en menopauzaal

< 30 kU/l

Calcitonine, bloed

 

< 25 pmol/l

na stimulatie, mannen

< 300 pmol/l

idem, vrouwen

< 100 pmol/l

Calcium, serum, totaal

volwassenen

2,10-2,55 mmol/l

< 20 jaar

2,14-2,64 mmol/l

Calcium, geïoniseerd

capillair

1,20-1,30 mmol/l

veneus

1,24-1,34 mmol/l

Calcium, urine

80 percentiel

< 8 mmol/24 uur

Cannabinoïden

methode-afhankelijk

< 50 µg/l

Caroteen

 

0,3-1,1 µmol/l

Catecholaminen en metabolieten in urine

 

zie individuele verbindingen in testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

CD4

 

0,56-1,49 × 109/l

CD8

 

0,26-0,99 × 109/l

CD4/CD8-ratio

 

1,08-3,99

CEA

niet-rokers

< 2,5-5,0 µg/l, methode-afhankelijk

rokers

< 5-10 µg/l, methode-afhankelijk

Cellen in liquor

erytrocyten

0/µl

leukocyten

< 5/µl (15/3µl)

Ceruloplasmine

mannen

0,22-0,40 g/l

vrouwen

0,25-0,60 g/l

pasgeborenen

0,02-0,13 g/l

½ - 3 jaar

0,31-0,91 g/l

> 3 jaar

0,25-0,50 g/l

Citraat, urine

 

1,0-3,5 mmol/24 uur

Chloride, serum

veneus

96-107 mmol/l

anion gap (Na+-(Cl-+ HCO3-)

8-16 mmol/l

Chloride, zweet

 

< 50 mmol/l

Cholesterol, totaal

leeftijds- en geslachtsafhankelijk

zie tabel testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

Cholinesterase

methode-afhankelijk

 

Circulerende Immuun Complexen

methode-afhankelijk

raadpleeg eigen laboratorium

Colloïdosmotische druk (COD)

vanaf 6 maanden

22-26 mm Hg

idem liggend

19-23 mm Hg

Complementfactor C3

raadpleeg eigen laboratorium

0,90-1,80 g/l

neonaten

0,63-1,26 g/l

zwangeren

0,99-1,98 g/l

Complementfactor C3d

raadpleeg eigen laboratorium

methode-afhankelijk

Complementfactor C4

raadpleeg eigen laboratorium

0,15-0,45 g/l

pasgeborenen

10% lager

> 50 jaar

10% hoger

Coombstest

 

negatief

Cortisol, plasma

08.00 uur

150-700 nmol/l

17.00 uur

100-400 nmol/l

23.00 uur

< 210 nmol/l

na dexamethason

< 140 nmol/l

Cortisol, urine

met HPLC

< 145 nmol/24 uur

met immunoassays

< 300 nmol/24 uur

C-peptide

nuchter

0,26-0,62 nmol/l

na glucagonstimulatie

0,90-1,85 nmol/l

C-reactive protein (CRP)

 

< 10 mg/l

< 4 dagen

15 mg/l

Creatinekinase (CK)

mannen

< 200 U/l

vrouwen

< 170 U/l

neonaten

tot 3× volwassen waarden

eerste levensjaar

iets verhoogd

CK-MB

activiteitsmeting

< 5% van totaal CK

massameting

< 5 ng/ml

Creatinine, bloed

Jaffé-reactie (kinetisch), mannen

80-125 µmol/l

Jaffé-reactie (kinetisch), vrouwen

70-100 µmol/l

enzymatisch, mannen

45-100 µmol/l

enzymatisch, vrouwen

45-80 µmol/l

zwangeren

lager t.g.v. hemodilutie

< 2 dagen

70-140 µmol/l

1 week tot 1 maand

30-80 µmol/l

1 maand tot 1 jaar

25-70 µmol/l

1-3 jaar

25-50 µmol/l

kleuters

40-70 µmol/l

kinderen

50-90 µmol/l

Creatinine, urine

zie ook bij testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

10-42 mmol/24 uur

Creatinineklaring

volwassenen

60-125 ml/min

Cryoglobulinen

 

afwezig (< 60 mg/l)

D-dimeer

methode-afhankelijk

 

Dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEAS)

mannen

 

Tanner II-III

1,6-13,7 µmol/l

Tanner IV-V

4,5-13,6 µmol/l

18-30 jaar

3,4-16,8 µmol/l

31-50 jaar

1,6-12,3 µmol/l

51-60 jaar

0,5-11,2 µmol/l

61-83 jaar

0,3-7,7 µmol/l

vrouwen

 

Tanner II-III

0,5-14,5 µmol/l

Tanner IV-V

2,0-14,4 µmol/l

18-30 jaar

1,2-10,3 µmol/l

31-50 jaar

0,3-10,3 µmol/l

51-60 jaar

< 6,6 µmol/l

61-83 jaar

< 3,1 µmol/l

δ4-Androsteendion (A'dion)

mannen

1-13 nmol/l

vrouwen

1-10 nmol/l

Differentiële telling bloedcellen

neutrofiele granulocyten

2,00-7,20 × 109/l

eosinofiele granulocyten

0,05-0,50 × 109/l

basofiele granulocyten

0,00-0,10 × 109/l

lymfocyten

1,00-4,00 × 109/l

monocyten

0,15-0,90 × 109/l

3,4-dihydroxy-fenylazijnzuur (DOPAC)

 

0,4-1,2 mmol/mol creatinine

Dopamine (vrij DA)

urine

< 300 µmol/mol creatinine

Eiwit, lumbale liquor

neonaten

150-1400 mg/l

tot 10 jaar

150-300 mg/l

volwassenen

150-500 mg/l

Eiwit, ventriculaire liquor

 

50-150 mg/l

Eiwit, cisternale liquor

 

150-250 mg/l

Eiwit totaal, serum

zie Diagnostisch Kompas 2003, Totaal Eiwit

 

Eiwitspectrum, serum

albumine

35-55 g/l

α1-globuline

2-4 g/l

α2-glubuline

6-10 g/l

ß-globuline

8-13 g/l

γ-globuline

7-15 g/l

Eiwit, urine

 

< 150 mg/24 uur (vooral albumine)

Eosinofiele granulocyten

volwassenen

0,05-0,5 × 109/l

kinderen tot 1 jaar

0,05-0,70 × 109/l

kinderen 1-10 jaar

0,05-0,55 × 109/l

Epinefrine (vrij A)

urine

< 10 µmol/mol creatinine

Epinefrine, plasma

liggend

0,08-0,20 nmol/l

staand

0,07-0,27 nmol/l

Erytrocyten

mannen

4,3-6,0 × 1012/l

vrouwen

3,8-5,5 × 1012/l

pasgeborenen

4,0-6,0 × 1012/l

1-12 jaar

3,8-5,4 × 1012/l

Erytropoëtine (EDTA plasma)

bij normale hematocriet

< 90 U/l

Ferritine

mannen

25-250 µg/l

vrouwen, premenopauzaal

20-150 µg/l

vrouwen, postmenopauzaal

20-250 µg/l

Fibrinedegradatieproducten (FDP)

methode-afhankelijk

raadpleeg eigen laboratorium

Fibrinogeen

volwassenen

2,0-4,0 g/l

neonaten

normaal tot licht verlaagd

Follikelstimulerend hormoon (FSH)

jongens, 0-6 mnd

< 3 U/l

jongens, 7 mnd - start puberteit

< 1,0 - 1.9 U/l

jongens, vroege - late puberteit

< 1,0 - 7,0 U/l

mannen, volwassen

2,0 - 7,0 U/l

meisjes, 0-6 mnd

< 1,0 - 24,0 U/l

meisjes, 7 mnd - start puberteit

3,0 - 10,0 U/l

meisjes, vroege - late puberteit

< 1,0 - 8,0 U/l

vrouwen, folliculair

1,0-8,0 U/l

vrouwen, midcyclisch

3,0-15,0 U/l

vrouwen, luteaal

1,0-8,0 U/l

vrouwen, postmenopauzaal

30,0-150,0 U/l

Foliumzuur

 

5-23 nmol/l

Fosfaat, serum

< 1 week

1,3-2,7 mmol/l

tot 17 jaar

1,1-1,8 mmol/l

>= 17 jaar

0,9-1,5 mmol/l

Fosfaat, urine

alle leeftijden

10-40 mmol/24 uur

Fructose, serum

 

55-333 µmol/l

piek na 1 g fructose/kg

830-1390 µmol/l

Fructose, urine

 

< 333 µmol/l

piek na 1 g fructose/kg

1-2% van de dosis

Galactose, serum

 

< 0,3 mmol/l

neonaten

< 1,1 mmol/l

Galactose, urine

 

< 0,2 mmol/24 uur

neonaten

< 3,3 mmol/24 uur

γ-glutamyltransferase (γ-GT), serum

mannen, IFCC-methode

< 45 U/l

vrouwen, idem

< 35 U/l

Gastrine

nuchter

120 ng/l (Gastrine G-17)

pasgeborenen en kleuters

< 200 ng/l

Glucagon

nuchter

< 60 pmol/l

tijdens GTT

dalend tot ca. 30 pmol/l

Glucose

nuchter volbloed of capillair

3,5-5,6 mmol/l

nuchter veneus plasma

4,0-6,4 mmol/l

binnen 1 uur na 50 g lactose p.o.

stijging met 1,2-2,0 mol/l

zwangeren

zie tabel bij glucosetolerantietest in het Diagnostisch Kompas

Glucose, liquor

ca. 2/3 van de bloedwaarde

 

Glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD)

tot 3 maanden

5,9-9,6 IU/g hemoglobine

vanaf 3 maanden

4,8-7,2 IU/g hemoglobine

Glutathionreductase (GSSG-red)

tot 3 maanden

3,3-6,0 IU/g hemoglobine

na 3 maanden

2,4-4,8 IU/g hemoglobine

GlycoHb (NGSP kalibratie)

niet-diabeten

4,0-6,0%

goede instelling

< 7%

redelijke instelling

7-8%

slechte instelling

> 8,0%

Groeihormoon

mannen, nuchter

< 10 mU/l (WHO IRP 80/505)

vrouwen, kinderen, nuchter

< 15 mU/l

na inspanning

> 18 mU/l

bij insulinetolerantietest

> 10 mU/l (veelal > 20)

bij argininetest

> 10 mU/l (veelal > 40)

bij L-DOPA-test

> 6 mU/l (veelal > 20)

1 uur na 75 g glucose oraal

< 4 mU/l

Haptoglobine

 

0,3-2,0 g/l

HDL-cholesterol

mannen

0,9-1,7 mmol/l

vrouwen

1,1-2,0 mmol/l

Hematocriet

mannen

0,41-0,51 l/l

vrouwen

0,36-0,47 l/l

zwangeren

> 0,32 l/l

neonaten (< 1 week)

0,41-0,65 l/l

Hemoglobine in bloed (Hb)

mannen

8,5-11,0 mmol/l

vrouwen

7,5-10 mmol/l

zwangeren

6,8-8,7 mmol/l

< 15 dagen

5,5 mmol/l

Hemoglobine in plasma

 

< 4 µmol/l

Hemoglobine, foetaal (HbF)

neonaten

60-90%, leeftijdsafhankelijk

> 1 jaar

< 1%

Hemoglobine A2 (HbA2)

volwassenen

1,5-3,2%

neonaten

< 0,5%

Hemoglobinen, instabiel

 

< 5% van totaal Hb

Hemoglobinevarianten

HbA0

95-98%

HbA1

5-8%

HbA2

2-3%

HbF

< 1%

Homocysteïne (Hartstichting)

nuchter, onbelast

< 15 µmol/l

belast, 6 uur na methionine

< 55 µmol/l (<30 µmol/l boven nuchter)

Homovanillylamandelzuur (HVA)

urine

1,1-5,5 mmol/mol creatinine

Humaan choriongonadotrofine (hCG)

 

< 5 IU/l, methode-afhankelijk

3-Hydroxyboterzuur

volbloed

0,06-0,20 mmol/l

3-Hydroxyboterzuur/Acetoacetaat-ratio

 

< 1,0

5-Hydroxy-3-indolazijnzuur (5HIAA)

urine

0,8-3,8 mmol/mol creatinine

17α-Hydroxyprogesteron

 

< 6,0 nmol/l

pasgeborenen

afhankelijk van zwangerschapsduur, geboortegewicht en leeftijd

IJzer

mannen

14-35 µmol/l

vrouwen

10-25 µmol/l

neonaten

17-40 µmol/l

IgM-ratio

 

0,24-0,43 × 10-3

IgM-index

 

0,048-0,077

Immunoglobuline A (IgA)

< 2 weken

< 0,15 g/l

2 weken - 2 jaar

0,05-1,1 g/l

2-3 jaar

0,1-2,3 g/l

3-9 jaar

0,5-2,5 g/l

9-15 jaar

0,6-3,5 g/l

16 jaar en ouder

0,7-4,0 g/l

Immunoglobuline A (IgA), speeksel

 

120-200 mg/l

Immunoglobuline D (IgD)

 

< 150 mg/l

Immunoglobuline E (IgE) (totaal)

< 4 maanden

< 2U/ml

4 maanden - 1 jaar

< 5 U/ml

1-4 jaar

< 10 U/ml

4-7 jaar

< 25 U/ml

7-10 jaar

< 50 U/ml

ouder dan 10 jaar

< 100 U/ml

Immunoglobuline E (IgE)

allergeenspecifiek

< 0,35 kU/l (CAP systeem)

Immunoglobuline G (IgG)

pasgeborenen

6,5-13,0 g/l (navelstreng)

1-6 maanden

2,2-11,3 g/l

6 maanden - 6 jaar

2,6-13,4 g/l

6-16 jaar

5,2-15,6 g/l

volwassenen

7,0-16,0 g/l

Immunoglobuline G-subklassen

 

zie tabel in testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

Immunoglobuline G-index

 

0,3-0,6

Immunoglobuline M, bloed

navelstreng

0,2 g/l

2 weken - 6 maanden

0,03-0,7 g/l

6 maanden - 3 jaar

0,1-1,0 g/l

3-15 jaar

0,3-2,0 g/l

16 jaar en ouder

0,4-2,3 g/l

Immunoglobuline M, liquor

 

0,35-0,65 mg/l

Immuuncomplex

 

niet aantoonbaar

Insuline

nuchter, normaal postuur

< 15 mU/l (< 110 pmol/l)

nuchter, obesen

< 25 mU/l (< 180 pmol/l)

Insuline antilichamen

 

negatief

Insuline-achtige groeifactor 1 (IGF-1)

sterk leeftijdsafhankelijk

methode-afhankelijk

Kalium, serum

volwassenen

3,5-5,0 mmol/l

neonaten

3,7-5,9 mmol/l

Kalium, urine

 

25-125 mmol/24 uur

Koolhydraatdeficiënt transferrine (CDT)

methode Axis

< 2,6%

Koolmonoxide (Carboxyhemoglobine)

niet-rokers

0,5-1,5% COHb

rokers

<5% COHb

zware rokers

< 10% COHb

Koper, serum

volwassenen

11-23 µmol/l

zwangerschap

2 à 3 maal verhoogd

bij orale anticonceptie

2 maal verhoogd

pasgeborenen

8-11 µmol/l

prematuren

3-8 µmol/l

Koper, urine

 

0,15-0,95 µmol/l

Lactaat

veneus/capillair volbloed

0,5-1,7 mmol/l

liquor

1,1-2,4 mmol/l

Lactaat:pyruvaat-ratio

volbloed

< 15

liquor

< 15

Lactaatdehydrogenase (LD)

volwassenen, IFCC-methode

135-225 U/l

zuigelingen, IFCC-methode

2 à 3 × zo hoog

LDL-cholesterol

aanbeveling volgens consensus, zie ook tekst in het Diagnostisch Kompas

< 3 mmol/l

Leukocyten

totaal

4,0-10,0 × 109/l

staafkernige neutrofielen

0,1-2,0 × 109/l

segmentkernige neutrofielen

1,1-6,0 × 109/l

neutrofielen totaal

2,00-7,20 × 109/l

eosinofielen

0-0,5-0,50 × 109/l

basofielen

0-0,15 × 109/l

monocyten

0,15-0,90 × 109/l

lymfocyten

1,0-4,0 × 109/l

Lipase

turbidimetrische methode

30-140 U/l (25°C)

spectrofotometrische methode

20-180 U/l

Lipoproteïne-a (Lp(a))

afkapwaarde (zie test in het Diagnostisch Kompas)

300 mg/l

Lithium

 

afwezig

therapeutisch venster; profylaxe

0,60-0,80 mmol/l

idem; acute manie

1,00-1,20 mmol/l

Lood, volbloed

volwassenen

<1,0 µmol/l (<200 µg/l)

kinderen

< 0,5 µmol/l (<100 µg/l)

Lood, 24-uurs urine

 

< 20 mg/l

Lupus anticoagulans (LAC)

stoltijdmetingen (APTT, PT)

niet verlengd

als anticardiolipine - ELISA

negatief

Luteïniserend hormoon (LH)

jongens, 0-6 maanden

< 1,0-2,6 U/l

jongens, 7 maanden - start puberteit

< 1,0-1,8 U/l

jongens, vroege - late puberteit

< 1,0-8,0 U/l

mannen, volwassen

1,5-8,0 U/l

meisjes, 0-6 maanden

< 1,0 U/l

meisjes, 7 maanden - start puberteit

< 1,0 U/l

meisjes, vroege - late puberteit

< 1,0-8,0 U/l

vrouwen, folliculair

1,5-8,0 U/l

vrouwen, midcyclisch

10-55 U/l

vrouwen, luteaal

1,5-8,0 U/l

vrouwen, postmenopauzaal

10-90 U/l

Lymfocytensubtypering

zie tabellen bij testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

 

Lysozym, plasma

 

4-15 mg/l

Lysozym, urine

 

0-3 mg/l

Magnesium, bloed

volwassenen

0,7-1,0 mmol/l

neonaten

0,5-1,2 mmol/l

oudere kinderen

0,6-1,0 mmol/l

Magnesium, urine

 

3,0-5,0 mg/24 uur

Mean corpuscular volume (MCV)

volwassenen

82-98 fl

pasgeborenen

95-120 fl

Mean corpuscular hemoglobin (MCH)

volwassenen

1,7-2,1 fmol

pasgeborenen

1,9-2,5 fmol

Mean corpuscular hemoglobin conc.

volwassenen

19,3-22,5 mmol/l

Metanefrine, plasma

vrij

< 0,29 nmol/l

totaal

1,25-6,40 nmol/l

Metanefrine (M)

urine

26-70 µmol/mol creatinine

3-Methoxy-4-hydroxyfenyleenglycol (MHPG)

 

0,4-1,5 mmol/mol creatinine

3-Methoxytyramine (3MT)

urine

37-170 µmol/mol creatinine

Methemalbumine

 

niet aanwezig

Methemoglobine (metHb of Hi)

 

1,0-1,5% van totaal Hb

Metopirontest

11-desoxycortisol

> 200 nmol/l

ACTH

> 90 ng/l

Myoglobine, serum, immunologisch

 

< 76 mg/l

Myoglobine, urine

 

< 6 µg/l, negatief

Natrium

serum

135-145 mmol/l

urine

130-200 mmol/24 uur

Neuronspecifiek enolase (NSE)

 

< 7,5-15 µg/l methode-afhankelijk

kinderen

< 30 µg/l

Norepinefrine (vrij NA)

urine

< 30 µmol/mol creatinine

Normetanefrine (NM)

urine

70-260 µmol/mol creatinine

Normetanefrine, plasma

vrij

< 0,58 nmol/l

totaal

3,0-25,0 nmol/l

Norepinefrine, plasma

liggend

0,94-2,14 nmol/l

staand

1,82-5,14 nmol/l

Estradiol

meisjes, 7 maanden - start puberteit

< 60 pmol/l

meisjes, vroege - late puberteit

< 60 - cyclische waarden

vrouwen, folliculair

80-900 pmol/l

vrouwen, midcyclus

400-1500 pmol/l

vrouwen, luteaal

150-900 pmol/l

vrouwen postmenopauzaal

< 10-60 pmol/l

jongens, 7 maanden - start puberteit

< 60 pmol/l

jongens, vroege - late puberteit

< 60-180 pmol/l

mannen

120-180 pmol/l

Estron

vrouwen

100-1000 pmol/l

mannen

100-200 pmol/l

Opiaten

zie testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

 

Organische zuren

zie testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

 

Osmolaliteit

serum

275-300 mOsm/kg

urine na 12 uur dorsten

800-900 mOsm/kg

zweet

< 170 mOsm/kg

Osmotische resistentie

bij 68-77 mmol NaCl

50%

na 24 uur 37° met 85-95 mmol NaCl

50%

AGLT test

> 1800 s

Oxalaat, urine

 

0,30-0,60 mmol/24 uur (95P: < 0,8)

Pancreas-elastase, in feces

 

> 200 µg/g feces

Parathyroïdhormoon (PTH)

bij normaal Ca2+

2-7 pmol/l

bij verhoogd Ca2+

< 4 pmol/l

Plasminogeen

t.o.v. normaal plasma

70-120%

Plasminogeenactivator-inhibitor (PAI)

methode- en tijdstip-afhankelijk

5-60 µg/l

Porfyrinen, feces, urine, bloed

zie tabel bij testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

 

Prealbumine

0,5-5 jaar

130-280 mg/l

> 5 jaar en volwassenen

200-400 mg/l

PAPP-A

zie tabel bij testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

 

Progesteron

meisjes, 7 maanden - start puberteit

< 1,0 nmol/l

meisjes, vroege - late puberteit

< 1,0 - cyclische waarden

vrouwen, folliculair

0,2-3,4 nmol/l

vrouwen, midcyclisch

0,7-8,0 nmol/l

vrouwen, luteaal

10-60 nmol/l

zwangeren, 1e trimester

50-200 nmol/l

zwangeren, 3e trimester

> 300 nmol/l

vrouwen, postmenopauzaal

< 0,5-2,0 nmol/l

jongens, 7 maanden - start puberteit

< 1,0 nmol/l

jongens, vroege - late puberteit

< 1,0-2,0 nmol/l

mannen

< 0,5-2,0 nmol/l

Prolactine

vrouwen

200-500 mU/l

mannen

100-300 mU/l

kinderen

100-200 mU/l

neonaten, tot 14 dagen

1000-2000 mU/l

Prostaatspecifiek antigeen (PSA)

tot 40 jaar

< 2,0 µg/l

40-50 jaar

< 2,5 µg/l

50-60 jaar

< 3,5 µg/l

60-70 jaar

< 4,5 µg/l

70-80 jaar

< 6,5 µg/l

Proteïne C

t.o.v. normaal plasma

75-125% of 0,75-1,25 U/ml

Proteïne S

t.o.v. normaal plasma

70-130% of 0,7-1,3 U/ml

Protrombinetijd (PTT)

 

11-14 s

INR (zie ook testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas)

0,9-1,1

Pyruvaat

volbloed

30-90 µmol/l

liquor

60-190 µmol/l

Pyruvaatkinase in erytrocyten

kinderen tot 3 maanden

5,6-12,0 IU/g Hb

ouder dan 3 maanden

4,8-9,6 IU/g Hb

Red cell distribution width (RDW)

 

sterk methode-afhankelijk

Renine-activiteit, in rust, 's ochtends

zoutbeperkt (< 50 µmol/d; liggend)

> 11,0 nmol/l/uur

normaal zout (60-160 µmol/d)

0,9-2,7 nmol/l/uur

zoutrijk (> 200 µmol/d)

< 0,5 nmol/l/uur

Reticulocyten

microscopische telling

0-2%

geautomatiseerde telling

0,5-2,5%

Retinolbindend proteïne (RBP)

 

30-60 mg/l

S-100 eiwit, serum; 2,5-97,5 percentiel

mannen

0,01-0,12 µg/l

vrouwen

0,1-0,15 µg/l

SCC antigeen

vrouwen

< 1,9 µg/l

Serotonine, plaatjes

 

2,8-6,0 nmol/109 trombocyten

Sikkelceltest

 

negatief

Spoorelementen

 

zie tabel bij testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

Stercobilinogeen feces

 

100-700 µmol/24 uur

Stollingsfactor XII

activiteit

70-120% t.o.v. normaal plasma

concentratie

23-40 mg/l

Stollingsfactoren algemeen

activiteit

70-130% (of 0,7-0,13 IU/ml)

Sulfhemoglobine (sulfHb of sHb)

 

0%

Testosteron

jongens, 0-6 maanden

< 0,2-6,5 nmol/l

jongens, 7 maanden - start puberteit

< 0,2-0,6 nmol/l

jongens, vroege - late puberteit

0,6-35 nmol/l

mannen

12-35 nmol/l

meisjes, 0-6 maanden

< 0,2 nmol/l

meisjes, 7 maanden - start puberteit

< 0,5 nmol/l

meisjes, vroege - late puberteit

< 0,5-3,0 nmol/l

vrouwen

0,5-3,0 nmol/l

Thyroglobuline (Tg)

 

1-20 µg/l, methode-afhankelijk

Thyroïdstimulerend hormoon

 

0,5-3,9 mU/l

neonaten, tot dag 4

tot 39 mU/l

bij TRH test

stijging met 1,2-43 mU/l

bij TRH test, kinderen

stijging tot 3 × basaal

Thyroxine, totaal, TT4

volwassenen

64-154 nmol/l

pasgeborenen

127-282 nmol/l

Thyroxine, vrij

volwassenen

9-24 pmol/l

pasgeborenen

28-68 pmol/l (bij CHT hoger!)

Thyroxinebindend globuline (TBG)

volwassenen

250-560 nmol/l (13-35 mg/l)

zwangeren

> 600 nmol/l

TmP/GFR

bij GFR > 60 ml/min

0,80-1,35 mmol/l

kinderen

tot 25% hoger

Totaal eiwit, bloed

prematuur geborenen

35-60 g/l

à terme geborenen, tot 1 week

45-70 g/l

kinderen 1-12 maanden

50-75 g/l

1-2 jaar

55-75 g/l

> 3 jaar en volwassenen

60-80 g/l

Totale ijzerbindingscapaciteit (TIJBC)

volwassenen

27-54 µmol/l

Transferrine

volwassenen

2,0-4,1 g/l

neonaten

1,3-2,7 g/l

Tubulaire terugresorptie van fosfaat

(TRP)

85-95%

Triglyceriden

nuchter

0,6-2,2 mmol/l (richtlijn: < 2)

Trijoodthyronine (T3)

 

1,1-3,0 nmol/l

tot 2 weken

0,8-3,8 nmol/l

Trombinetijd

 

15-20 sec., test-afhankelijk

Trombocyten

 

150-400 × 109/l

Trombotest

 

zie tabel bij testbeschrijving in het Diagnostisch Kompas

Troponine

raadpleeg eigen laboratorium

 

Uraat, urine

 

< 5 mmol/24 uur

Ureum, serum

kinderen

1,8-6,4 mmol/l

volwassenen

2,5-6,4 mmol/l

> 60 jaar

2,9-7,5 mmol/l

Ureum, urine

1e week

2,5-3,3 mmol/ 24 uur

1e maand

10-17 mmol/ 24 uur

6-12 maanden

33-67 mmol/ 24 uur

1-2 jaar

67-133 mmol/ 24 uur

4-8 jaar

133-200 mmol/ 24 uur

8-16 jaar

200-333 mmol/ 24 uur

volwassenen

333-583 mmol/ 24 uur

Urinesediment

erytrocyten

< 5/gezichtsveld (5-10/µl urine)

leukocyten

5-10/gv 400× (10-20/µl urine)

hyaliene cilinders

< 3/gv 400×

Urinezuur, serum

mannen

0,20-0,42 mmol/l

vrouwen

0,12-0,34 mmol/l

Urinezuur, urine

normaal dieet

1,2-4,0 mmol/24 uur

Urobilinogeen, urine

volwassenen, zuigelingen

1-7 µmol/24 uur

kleuters

7-13 µmol/24 uur

Vet, feces

screening

niet aantoonbaar

vetbalans

< 6 g/24 uur

vetresorptie

> 95%

Vanillylamandelzuur (VMA), urine

 

0,5-2,5 mmol/mol creatinine

Viscositeit

serum

1,4-1,8 mPa.s (25°C)

plasma

0,05-0,20 mPa.s lager

Vitamine A

all-trans retinol

1,2-2,7 µmol/l

Vitamine B1

heparinebloed

60-120 nmol/l

Vitamine B2

heparinebloed

200-375 nmol/l

Vitamine B3

heparinebloed

20-50 µmol/l

Vitamine B6

heparinebloed

35-110 nmol/l

Vitamine B12

 

130-700 pmol/l

Vitamine C

plasma

11-100 µmol/l

Vitamines D

25(OH)D3

20-100 nmol/l

1α,25(OH)2D

40-140 pmol/l

Vitamine E

RRRα tocoferol

15-35 µmol/l

Vitamine K1

 

0,8-5,3 nmol/l

Von Willebrandfactor (VWF)

factor VIII

0,50-1,50 U/ml (of 50-150%)

Waterstof, in ademlucht

 

< 20 ppm (lactose, glucose)

met lactulosebelasting

piek na > 120 minuten

Xyloseresorptietest, belasting 25 g

urine

> 5 g/5 uur (33 mmol)

bloed

piek 0,3 g/l (2 mmol/l) na 2 uur

Xyloseresorptietest, belasting 5 g, urine

urine

> 1,2 g/5 uur (8 mmol)

bloed

> 0,23 g/l (1,5 mmol/l)

Zink

plasma

10-18 µmol/l

volbloed

70-130 µmol/l

Zweetproef

Cl-

< 50 mmol/l

Na+

< 50 mmol/l

geleidbaarheid

< 60 eq, mmol NaCl/l

Na+/Cl-ratio

< 1,0

Na+ + Cl-

< 130

CF-patiënten: Cl-

> 60 mmol/l

CF-patiënten: Na+

> 60 mmol/l

CF-patiënten: Na+ + Cl-

> 140 mmol/l

CF-patiënten: geleidbaarheid