Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Profiel bestuur

Het AIOS bestuur zet zich in voor de belangenbehartiging van AIOS Klinisch Chemie: Dit betreft met name de opleiding en de situatie op de banenmarkt. Daarnaast simuleert het bestuur AIOS om deel te nemen aan commissies en zich in te zetten voor de NVKC en werkt het proactief mee aan een betere profilering van het vak van de Laboratoriumspecialist Klinische Chemie en aan de integratie met andere laboratoriumspecialismen.

 

De samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

Lise Schoonen (Maasstad ziekenhuis, Rotterdam)
Voorzitter/penningmeester, toehoorder NVKC bestuur, Cluster beroep en bedrijf

 

Jolien Luimstra (Meander Medisch Centrum, Amersfoort)
Aanstaand secretaris

 

Desiree Guichelaar (Isala ziekenhuis, Zwolle)
Lid opleidingscommissie, Cluster opleiding

 

Linda Henricks (LUMC, Leiden)
Lid van Raad van Juniorverenigingen DJS, Cluster wetenschap & innovatie

 

Dieuwertje Augustijn (ErasmusMC, Rotterdam)
Activiteiten

 

Anne Bruinen (VieCurie, Venlo)
Communicatie en PR, Cluster kwaliteit