Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


AIOS Activiteiten

Test

Test stukje tekst

Vergaderdata AIOS-bestuur 2019

Iedere maand vergadert het AIOS-bestuur. Hierin bespreken we lopende zaken die voor AIOS relevant zijn (van opleiding tot Visie2025) en zorgen we ervoor dat de belangen van AIOS worden behartigd.

In 2019 vergaderen wij op de volgende data:

  • 17 september
  • 29 oktober
  • 26 november
  • 16 december

Onbekend maakt onbemind

Ter bevordering van de zichtbaarheid van de AIOS Klinische Chemie in Nederland is een Facebook pagina aangemaakt. Het doel is om de Nederlandse burger op een leuke manier kennis te laten maken met onze opleiding en het beroep van Laboratoriumspecialist Klinische Chemie. Voor promotie en herkenning op het internet is een eigen logo ontworpen. 

Voor het leven of voor maar heel even: Een veranderende arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt voor de jonge klare KC is sterk in beweging en blijft daarom een belangrijk aandachtspunt voor het AIOS bestuur. Het AIOS bestuur wil naast het monitoren van de arbeidsmarkt ook actief bijdragen aan het creëren van meer banen. In 2016 is de uitstroom van jonge klaren en hun plaatsing een aantal maal geïnventariseerd. De resultaten zijn o.a. tijdens het voorjaarscongres van 2017 onder de aandacht gebracht.

Over de grenzen van het eigen lab

Ons beleid richt zich op een actieve opstelling en hoge zichtbaarheid van AIOS binnen de NVKC, maar ook buiten onze eigen beroepsgroep. Wij zijn actief betrokken bij De Jonge Specialist en de werkgroep Zorg 2025. Ook onderhouden wij contacten met andere ondersteunende specialisten in opleiding.