Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Portaal bedrijf en beroep

Hoogleraren: Iedere Nederlander moet een medisch dna-paspoort krijgen

Bron: 
26-05-2016

Als elke Nederlander een medisch dna-paspoort krijgt kan dat veel ernstige bijwerkingen tijdens behandelingen en zelfs sterfgevallen voorkomen. Dat zeggen hoogleraren farmacogenetica Van Schaik, in het Erasmus MC in Rotterdam en Guchelaar in het Leidse LUMC.

http://www.diagned.nl/nieuws-en-documentatie/nieuws/berichten/hooglerare...

Cholesterolbepaling hoeft niet met lege maag

29-04-2016

Het maakt niet zoveel uit voor de bepaling van het lipidenprofiel of een patiënt nuchter is of niet. Niet-nuchter prikken zou vanaf nu de standaard mogen zijn, zeggen experts in European Heart Journal.

http://www.medischcontact.nl/Nieuws/Laatste-nieuws/Nieuwsbericht/153730/...

Menzis en Certe sluiten overeenkomst voor ELD

Bron: 
08-04-2016

Zorgverzekeraar Menzis en Certe hebben een meerjarencontract voor eerstelijnsdiagnostiek gesloten. Dit betekent dat verzekerden van Menzis in ieder geval tot en met 2018, behoudens het eigen risico, de diagnostiek van Certe automatisch vergoed krijgen.

http://www.diagned.nl/nieuws-en-documentatie/nieuws/berichten/menzis-en-...

 

Eerstelijn luidt noodklok: kaalslag in diagnostiek en ongelijke onderhandelingspositie

Bron: 
07-04-2016

De Eerstelijns stuurde de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 29 januari jongstleden een brandbrief over de contractering in de eerstelijnszorg. Ook in de diagnostiek dreigt kaalslag, aldus de Eerstelijns. Daarom moet de politiek actie nemen die gericht is op het versterken van de positie van eerstelijnspartijen.

http://www.diagned.nl/nieuws-en-documentatie/nieuws/berichten/eerstelijn...

Erasmus medisch centrum neemt Admiraal de Ruyter ziekenhuis over

Bron: 
23-03-2016

De overname is nodig om het ziekenhuis overeind te houden en de kwaliteit van de zorg in Zeeland te verbeteren, aldus de directie. 

http://www.diagned.nl/nieuws-en-documentatie/nieuws/berichten/erasmus-me...

MCA en Gemini lijven laboratorium in

Bron: 
23-03-2016

Het Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis in Den Helder mogen fuseren met diagnostisch centrum Starlet. Daarvoor hebben zij toestemming gekregen van de ACM.

http://www.diagned.nl/nieuws-en-documentatie/nieuws/berichten/mca-en-gem...

Diagnostische centra werken aan verbetering van digitale gegevensuitwisseling

Bron: 
23-03-2016

De beperkte digitale uitwisseling van gegevens belemmert de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in Midden-Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Raedelijn. Uit dat onderzoek blijkt dat er diverse culturele en technische knelpunten zijn.

http://www.diagned.nl/nieuws-en-documentatie/nieuws/berichten/diagnostis...

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Ook huisartsen werken mee aan dubieuze bloedtests’

Bron: 
04-03-2016

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht ‘Ook huisartsen werken mee aan dubieuze bloedtests’.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-...

 

Aanpak onnodige diagnostiek binnen samenwerkingsverband

Bron: 
04-03-2016

In het kader van het VWS programma Aanpak verspilling in de zorg is een voorbeeld uitgewerkt ter voorkoming van onnodige diagnostiek. Het betreft het gezamenlijk initiatief van een groep huisartsen en het plaatselijke ziekenhuis uit de regio Westelijke Mijnstreek om te komen tot een Medisch Coördinerend Centrum (MCC). Diagnostisch toetsoverleg levert op jaarbasis en besparing van € 300.000 op.

Schippers wil NIPT invoeren

Bron: 
04-03-2016

Minister Schippers is van plan voor de zomer de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in te voeren als eerste test om te kijken of er bij een zwangerschap sprake is van een trisomieafwijking zoals het downsyndroom.

http://www.diagned.nl/nieuws-en-documentatie/nieuws/berichten/schippers-...