Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Technologie

Doel van het laboratoriumonderzoek is het verkrijgen van objectieve meetgegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van of een ziekteproces bij een patiënt. Het grote aantal aanvragen, de toegenomen diversiteit en complexiteit van klinisch chemisch laboratoriumonderzoek en de behoefte van de aanvragend arts om steeds sneller over deze uitslagen te beschiken, hebben van het klinisch chemisch laboratorium een ‘hightech’ organisatie gemaakt.

Het laboratorium beschikt in de regel over een grote verscheidenheid aan moderne, computergestuurde apparatuur, vaak voorzien van monsteridentificatie met behulp van barcodelezers. Om te voorkomen dat er verwisseling van patiëntenmonsters plaatsvindt, zijn alle monsters voorzien van een barcodesticker. Deze sticker maakt dat elk monster van elke patiënt een unieke code bevat die tijdens het hele analyseproces kan worden gevolgd.

Door koppeling van de analyseapparatuur aan de laboratoriumcomputer is het mogelijk geworden de gehele procesgang – het opvragen van de benodigde gegevens, de analyse van het monster, het beoordelen van de uitslag en de rapportage – grotendeels automatisch te laten verlopen. Sommige analyses moeten nog wel geheel of gedeeltelijk met de hand uitgevoerd worden, doordat zij buiten de dagelijkse routinesfeer vallen of in geringe aantallen voorkomen.

De computerondersteuning heeft in het laatste decennium een belangrijke bijdrage geleverd aan de logistiek waardoor sneller, kwalitatief beter en efficiënter kan worden gewerkt.