Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Analist

Als scheikunde en biologie je favoriete vakken zijn en je hebt iets met techniek én met mensen, dan is het klinisch chemisch laboratorium de ideale werkplek. Een analist aan het woord: "Het leuke van dit werk is dat aan de hand van jouw analyses een ziekte kan worden vastgesteld of uitgesloten. Bovendien kan ook het verloop van een ziekte worden gevolgd en worden vastgesteld of de behandeling succes heeft gehad. Tijdens de bloedafname heb je contact met patiënten, zodat je ook de persoon achter het te analyseren buisje bloed ziet. Het werk is gevarieerd aangezien je elke dag andere bepalingen doet. Bovendien zijn er nog genoeg nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken in de klinische chemie zodat je door blijft leren tijdens je werk."

De opleiding tot medisch analist kun je volgen op MBO- of HBO- niveau. Op de Nederlandse Laboratoriumsite staan alle mogelijkheden en specialisaties genoemd.

Na- en bijscholing

De volgende instellingen verzorgen een breed scala aan nascholingen voor analisten:

Kwaliteitsborging

  • QAducation
    Opleidingen en ondersteuning bieden aan bedrijven en instellingen op het grensvlak van kwaliteit, chemie en management.

Informatica opleidingen

In Nederland

  • ADVIcom
    Reductie: NVKC leden krijgen 5% korting. Dit geldt ook voor analisten/systeembeheerders bij vermelding van het NVKC lid in opdracht van wie zij de opleiding volgen (controleerbaar via de NVKC website). Het geldt voor cursussen bij Advicom, maar ook voor 'in house' cursussen

In België

N.B. Informaticaopleidingen in België zijn vaak veel goedkoper dan in Nederland omdat deze door de Belgische overheid aanzienlijk worden gesubsidieerd.