NVKC
Zoeken | Bureau | English | Inloggen
Medisch laboratoriumspecialisten in bloedonderzoek

NVKC berichtenarchief maart 2008

NVKC Nieuws index | Berichtenarchief

31-03-2008
"Voor altijd een alcoholist" over het CBR en de CDT-test

Recent is in het NRC een lezenswaardig bijdrage verschenen waarin klinisch chemici Jos Wielders en Jan Punt gewag maken van het probleem dat men heeft met de starre houding van het CBR t.a.v. de grenswaarde van 2,6% voor CDT. Tegelijkertijd wordt door hen aangegeven dat de Axis-Shield methode zeker niet de beste methode is. Het CBR wijst 'overschrijders' van de grenswaarde ook niet op de mogelijkheid voor een contra-expertise met de internationaal erkende HLPC referentiemethode. Het CBR houdt vooralsnog vast aan de Axis-Shield methode die in het buitenland al niet meer wordt gebruikt ivm met de matige performance.

Geplaatst door Dirk Bakkeren op 31-03-2008, 16:43, bijgewerkt op 04-04-2008 12:13 [link]

28-03-2008
Arts volgt ridder op bij Sanquin

Bij zijn afscheid als divisiedirecteur van Sanquin Diagnostiek werd dr. Cees Aaij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij wordt opgevolgd door laboratoriumarts dr. Ruben Baumgarten, tot 1 april hoofd van het KCL in ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

Geplaatst door Christine Ruiter op 28-03-2008, 14:52 [link]

27-03-2008
IFCC beurzen voor jonge onderzoekers

De IFCC heeft een uitwisselingsprogramma waarbinnen jonge klinisch chemici een tijdje in een buitenlands laboratorium onderzoek kunnen doen of een stuk opleiding volgen. Alle informatie op de website van de IFCC.

Geplaatst door Christine Ruiter op 27-03-2008, 19:27, bijgewerkt op 28-03-2008 14:55 [link]

27-03-2008
11 juni in de Rode Hoed: Samenwerken, Outsourcen, Fuseren...Wat is uw antwoord?

De markt voor laboratoriumdiagnostiek is sterk in beweging. Op dit moment worden meerdere initiatieven ontwikkeld om de efficiency, waarmee de laboratoriumdiagnostiek als ondersteuning aan de behandelaars wordt aangeboden te vergroten. Bij deze efficiency verbetering spelen naast financiële aspecten ook kwaliteitsaspecten een rol. Beide aspecten zijn voor de goede diagnostiek van de ziekte en voor de behandeling van de patiënt van belang.

Daarom organiseert de NVKC op 11 juni in Amsterdam een breed opgezet symposium waarin een groot aantal sprekers licht op deze ontwikkelingen laat schijnen. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken. Naast de visie vanbeleidsmakers, financiers en afnemers van diagnostiek, wordt een groot scala aan verschillende modellen en alternatieven toegelicht. Aanwezigen krijgen in een 'Lagerhuisdiscussie' de kans het woord te voeren.

Voor het symposium zullen laboratoriumspecialisten en andere leidinggevende professionals worden uitgenodigd. De inschrijving wordt binnenkort geopend.

Geplaatst door Christine Ruiter op 27-03-2008, 12:17 [link]

21-03-2008
Verbouwing website

Dit weekend is deze website in een nieuw jasje gestoken. De menustructuur is grotendeels hetzelfde gebleven; het Internet-menu is verdwenen, het Weblog is te vinden onder Actueel, de Internetlinks onder Publicaties.

Voor vragen, mail de webmaster.

Geplaatst door Barto Veldhuis op 21-03-2008, 21:58, bijgewerkt op 24-03-2008 10:57 [link]

16-03-2008
"Zelftests voorbarig en misleidend"

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben onvoldoende bewijs gevonden dat genetische zelftests die via internet worden aangeboden, ook werken. Volgens hen meten die niet de gezondheidsrisico’s die ze zouden moeten voorspellen. Zij noemen de gezondheidsadviezen die bij de testen worden verschaft "voorbarig en misleidend", aldus het Reformatorisch Dagblad

De onderzoekers in Rotterdam publiceren donderdag samen met collega’s van het National Office of Public Health Genomics in Atlanta de resultaten in het tijdschrift American Journal of Human Genetics. Gezamenlijk namen zij, veelal kostbare, zelftests van zeven fabrikanten onder de loep. Deze fabrikanten koppelen aan de uitkomsten van een dergelijk medisch onderzoekje leefstijl- en voedingsadviezen. Regelmatig proberen ze daarbij producten zoals voedingssupplementen te verkopen.

De onderzochte testen zouden in totaal 56 genen moeten meten die van invloed zijn op het ontstaan van ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en osteoporose. Volgens de onderzoekers bleken 24 genen niet voor te komen. De overige 32 genen kunnen niet worden gebruikt voor het voorspellen van een ziektebeeld, omdat de relatie met de ziekte te gering is, concludeerden zij. Soms meet de test een andere ziekte dan bedoeld.

Deze kritiek staat niet op zich. Eerder waarschuwde onder meer KWF Kankerbestrijding voor doehetzelftesten. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) kondigde een keurmerk aan. Ondanks dit zijn de zelftesten populair. Veel nieuwe proefjes zijn in de maak.

Geplaatst door Christine Ruiter op 16-03-2008, 12:35, bijgewerkt op 23-03-2008 18:38 [link]

15-03-2008
Zelftests voorbarig en misleidend

Geplaatst door Christine Ruiter op 15-03-2008, 19:53 [link]

09-03-2008
Nieuwe hoogleraar experimentele klinische chemie

Met ingang van 1 maart jl. is dr. Dorine Swinkels in het UMC St. Radboud te Nijmegen benoemd tot persoonlijk hoogleraar. Haar leeropdracht is het terrein van de experimentele klinische chemie en zij wil streven naar het optimaal inzetten van moderne technieken en recent verkregen inzichten in genen en eiwitten. Daarbij zal haar aandacht vooral uitgaan naar patiënten met aandoeningen in relatie tot ijzerstofwisseling.

Geplaatst door Christine Ruiter op 09-03-2008, 12:42, bijgewerkt op 20-03-2008 12:43 [link]

07-03-2008
Genetische zelftest deugt niet

Geplaatst door Christine Ruiter op 07-03-2008, 19:52 [link]

06-03-2008
Wie wint de Publieksprijs Klinische Chemie 2008?

Alle inzendingen staan vermeld op een speciale pagina. De jury zal er een zware dobber aan hebben.

Geplaatst door Christine Ruiter op 06-03-2008, 16:26 [link]

Meer berichten in het berichtenarchief

Wij nemen uw bloed serieus!

Portaal Bedrijf en Beroep

App belangstelling

Controlepunten glucosemeters

Clinical Mass Spectrometry

Vooraankondiging Gluren bij de buren

MMV Congres Samen Leren, Samen Werken

VHL

Internationale organisaties

Banner FMS

BANNER FMLS Stichting Federatie Medisch LaboratoriumSpecialismen


RSS feed Abonneer je op de NVKC Newsfeed

Add to Google

[wat is dit?]