Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Tijdschrift NTKC

Inzenden van kopij

De redactie volgt de zogenaamde regels van Vancouver: “Uniform Requirements for manuscripts submitted to bio-medical journals.” De uitvoerige voorschriften zijn in vertaling te vinden in het NTKC 1983; 8: 104-107.
[lees verder]

Adverteren

Tarieven en opmaakgegevens

Planning komende nummers:

Verschijningsdatum deadline kopij deadline advertenties inhoud
juli 2017 1 juni 2017 1 juli 2017 Short communications
oktober 2017 1 september 2017 1 oktober 2017