NVKC
Zoeken | Bureau | English | Inloggen
Medisch laboratoriumspecialisten in bloedonderzoek

Korte historie van de NVKC

Het was Dr. E.C. Noyons, toen verbonden aan het laboratorium voor fysiologische chemie van prof. B.C.P. Jansen in Amsterdam, die in 1947 het initiatief nam tot oprichting van een vereniging voor chemici die ”zich speciaal toeleggen op de clinische chemie”.

Met name in Amsterdam was in die tijd een groot aantal chemici verbonden aan de academische ziekenhuizen en andere instellingen van beide universiteiten. Noyons vond medestanders in drs. H. Neumann en dr. Th. Strengers jr.

Op 17 mei 1947 vond een oriënterende bijeenkomst plaats en op 20 september van dat jaar werd de “Vereniging voor Klinisch Chemici en Chemisch Klinici” – afgesproken werd dat ook “niet-chemici, speciaal chemische klinici” lid moesten kunnen worden – formeel opgericht. De jonge vereniging kende een voorspoedige groei en werd al snel ook internationaal gewaardeerd. Die waardering leidde er toe dat de vereniging – inmiddels herdoopt in Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie – de organisatie werd toevertrouwd van het eerste International Congress of Clinical Chemistry, in september 1954 in het Tropen Instituut te Amsterdam gehouden. Niet vreemd: de NVKC was nauw betrokken geweest bij de oprichting in 1952 in Parijs van de International Federation of Clinical Chemistry.

In eigen land werd veel werk gemaakt van de opleiding van klinisch chemici. Een aantal vooraanstaande opleidingslaboratoria werd geselecteerd, een visitatiecommissie ingesteld en opleidingseisen geformuleerd. Tot de eisen behoorden een stage van enige jaren in een opleidingslaboratoria, het schrijven van een tweetal publicaties en - later - het succesvol afleggen van enige examens. Een registratiecommissie beoordeelde de aanstaande klinisch chemicus en schreef deze bij gebleken geschiktheid in het Register van Erkend Klinisch Chemici in. De eerste klinisch chemici werden in maart 1950 ingeschreven. De snelle, spectaculaire!, ontwikkeling van de klinische chemie maakte een voortdurende aanpassing en bijstelling van de registereisen noodzakelijk'

In 1987 werd de NVKC voor de tweede maal gastheer van een IFCC International Congress; ditmaal in het congrescentrum in Den Haag.

De vereniging kent een groot aantal commissies en werkgroepen; tal van leden vertegenwoordigen de NVKC in binnen- en buitenlandse organisaties. Genoemd worden de Gezondheidsraad, CCKL en FMWV; IFCC- en EFLM -Working Groups kennen een stevige NVKC-deelname.
In 2002 heeft de vereniging opnieuw een naamsverandering ondergaan. De aanduiding NVKC bleef weliswaar behouden maar staat nu voor Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde.

Lit: Heeren JJ, Van Dam DA, De Kloet K, Bartels PCM; Klinische Chemie in Nederland. NVKC, Utrecht 1997.

Terug


Wij nemen uw bloed serieus!

Portaal Bedrijf en Beroep

App belangstelling

Controlepunten glucosemeters

Clinical Mass Spectrometry

PAOKC Tot op het Bot

Basistentamen november 2015

Verdiepingstentamen november 2015

Vooraankondiging Gluren bij de buren

MMV Congres Samen Leren, Samen Werken

VHL

Internationale organisaties

Banner FMS

BANNER FMLS Stichting Federatie Medisch LaboratoriumSpecialismen