Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Wetenschap en Innovatie

Wetenschapsdomein

Wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de klinische chemie is gericht op het verwerven van kennis en inzicht in de veranderingen van de moleculaire en cellulaire samenstelling van lichaamsmaterialen als gevolg van ziekte en afwijking of  van behandeling daarvan, en dat de vaststelling van aard, ernst en gevolgen van die ziekte tot doel heeft. Daartoe wordt ook gerekend het onderzoek dat gericht is op innovatie en verbetering van de daarvoor benodigde analysemethoden of dat is georiënteerd op de kwaliteit en de organisatie van de klinisch chemische, diagnostische zorg.

Publicaties

Wetenschappelijke activiteiten van de leden worden verzameld in de “Projecten, Publicaties en Onderzoek Database Klinische Chemie”, de PPO database. De publicatie die in het jaar voorafgaand in het tijdschrift met de hoogste impactfactor verscheen ontvangt de jaarlijkse Wetenschapsprijs.
De NVKC geeft eens per kwartaal het Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde uit.
De belangrijkste internationale tijdschriften op het gebied van de klinische chemie zijn Clinical Chemistry, de Annals of Clinical Biochemistry, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) en Clinica Chemica Acta (CCA).

Congressen

Jaarlijks houdt de NVKC haar eigen Voorjaarscongres; dit gebeurt onder auspiciën van de Wetenschapscommissie. Leden worden uitgenodigd hiervoor abstracts en posters in te dienen. Eens in de twee jaar is er het Euromedlab congres en het Worldlab congres vindt driejaarlijks plaats. Daarnaast zijn er tal van (internationale) congressen op deelterreinen.

De Stichting tot Bevordering van de Klinische Chemie, de E.C. Noyons Stichting, ondersteunt o.a. bijzondere leerstoelen aan Nederlands universiteiten, geeft stipendia aan pilot onderzoeken en financiert de tweejaarlijkse Jonge Onderzoekerprijs Klinische Chemie.

Meer publicaties