Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Lidmaatschap en tarieven

De NVKC kent een aantal soorten lidmaatschappen:

  • Registerlidmaatschap - uitsluitend voor geregistreerde laboratoriumspecialisten klinische chemie;
  • Aspirant-registerlidmaatschap - uitsluitend voor laboratoriumspecialisten klinische chemie in opleiding;
  • Studentleden - voor universitair studerenden;
  • Gewone Leden - academisch gevormden (incl. AIO's en promovendi) werkzaam in de medische diagnostiek);
  • Corporate Membership- voor bedrijven gespecialiseerd in laboratoriumdiagnostiek;
  • Gepensioneerde Leden en Registerleden kunnen hun lidmaatschap voortzetten tegen een aangepast tarief.
  • Aangesloten Laboratoria betalen jaarlijks een vrijwillige bedrijfsbijdrage.
     

Lidmaatschapstarieven 2016*

Categorie  € per jaar
Registerleden

 375,-**

AIOS  115,- ***
Studentleden  45,-
Gewone leden  115,-
Corporate members  1000,-
Gepensioneerde leden  45,-
Bedrijfsbijlage  1000 per lab + 500 per klinisch chemicus

 

 

 

 

 

 

 

** excl. bijdrage FMS lidmaatschap à € 278,85 en LAD à € 80 per jaar
*** excl. bijdrage DJS en LAD à € 90 per jaar

Wilt u zich aanmelden als lid? U kunt hier een aanmeldingsformulier word
en een machtigingsformulier MS Word bestand downloaden **.

Stuur beide volledig ingevuld en ondertekend naar:
NVKC-bureau, t.a.v. Ledenadministratie, buro@nvkc.nl.
Beleid verstekking naw-gegevens aan derden MS Word bestand

Overige tarieven  
Inschrijving in het opleidingsregister  eenmalig € 500,-
Inschrijving in het register  eenmalig € 650,-
Inschrijving aantekening aandachtsgebied  eenmalig € 400,-
Herregistratie  eens per vijf jaar € 500,-
Erkenning opleidingsbevoegdheid instituten  eens per 5 jaar € 8000,-
Accreditatie nascholing verzorgd door derden  per keer € 200,-
Abonnement NTKC***  per jaar € 125,-
Voor advertentietarieven, klik hier