Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Publieksprijs 2018

Klinisch chemische laboratoria doen veel méér dan het efficiënt produceren van een kwalitatief hoogstaand testresultaat voor de arts. Steeds vaker ondernemen zij activiteiten waar patiënten en hun omgeving direct en in positieve zin de resultaten van merken. Om deze activiteiten zichtbaar te maken, is in 2006 door de NVKC de tweejaarlijkse Publieksprijs Klinische Chemie ingesteld.

Inzendingen voor de jaargang 2018:

 • eLab Helmond Elkerliek Ziekenhuis Helmond
  Project behelst het komen tot een landelijk toepasbare juridische en technische infrastructuur waarlangs informatie vanuit het laboratorium naar de stadsapothekers gestuurd kan worden zodat door de laatsten dosis-optimalisatie van medicijnen kan plaatsvinden. Lees meer...
   
 • Vlogs door Laboratoriumspecialist klinische Chemie Saltro Utrecht
  Gebruik van nieuwe sociale media om kennis over te brengen aan patiënten, zorgconsumenten en aanvragers. Lees meer...
   
 • Bloedproducten voor traumahelikopter Ziekenhuis Bernhoven Uden
  Patiënten met ernstig bloedverlies na een ongeval krijgen al in de traumahelicopter een bloedtransfusie toegediend. Lees meer...
   
 • Meer flexibiliteit voor patiëntkoppels bij IUI behandeling OLVG/MCgroep
  Opgewerkt sperma kan tot wel 24 uur worden bewaard alvorens te worden geinsemineerd, zonder dat de kans op zwangerschap door IUI afneemt. Dit voorkomt een hoop stress, met name tijdens de weekenden. Lees meer...
   

 • Farmacogenetica ErasmusMC Rotterdam
  DNA-diagnostiek voor  geneesmiddeltherapie op maat waardoor het aantal bijwerkingen kan worden verminderd en de effectiviteit van therapie worden verhoogd. Ter ondersteuning zijn er een website, een folder, een polikliniek, een consultlijn en afnamepakketjes ontwikkeld. Lees meer...

De jury bestaat dit jaar uit:

Dr. L.S.M. (Lianne) Boesten (vz PR Commissie NVKC)
Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD)
Dr. H. A. (Huib) Cense (vice-voorzitter FMS)
Drs. J. (Jacintha) van Balen (huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG)
J. (Josine) van der Kraan MSc (beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland).

Inzendingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Primaat van de klinische chemie: het initiatief ligt (grotendeels) bij het lab
 • Actualiteit: aansluitend bij een recente maatschappelijke ontwikkeling
 • Overdraagbaarheid: kan het elders eenvoudig worden overgenomen
 • Vernieuwend: het moet iets toevoegen aan de bestaande praktijk
 • Aantoonbare impact voor de patiënt: bewijs dat het werkt.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 12 april 2018 te Papendal.
De prijs is het beeld 'Eureka' gemaakt door Jitse Sikkema